1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Sjögrenov syndróm je autoimunitná porucha, pri ktorej imunitné bunky napádajú a ničia žľazy, ktoré produkujú slzy a sliny. Sjögrenov syndróm je tiež spojený s reumatickými poruchami, ako je reumatoidná artritída alebo systémový lupus erythematosus. Charakteristickými príznakmi Sjögrenovho syndrómu sú sucho v ústach a suché oči. Sjogrenov syndróm môže navyše spôsobiť suchosť pokožky, nosa a pošvy. Môže tiež ovplyvniť iné orgány tela vrátane obličiek, krvných ciev, pľúc, pečene, pankreasu a mozgu.

Diagnostika:

Sjogrenov syndróm pravdepodobne vzniká kombináciou genetických a environmentálnych faktorov (zdá sa, že je multifaktoriálny). Zdá sa, že riziko vzniku ochorenia ovplyvňuje niekoľko rôznych génov, konkrétne gény však neboli potvrdené. Len to, že má jeden z týchto génov, nespôsobí u človeka vznik choroby. Potrebný je aj nejaký „spúšťač“, ako napríklad vírusová alebo bakteriálna infekcia. Genetické variácie, ktoré zvyšujú náchylnosť, môžu znížiť schopnosť tela vypnúť imunitnú odpoveď, keď už nie je potrebná. Tiež sa skúma možnosť, že pri chorobe môže hrať úlohu endokrinný a nervový systém.

Bola navrhnutá genetická predispozícia k Sjogrenovmu syndrómu, ale samotný stav sa nezdá byť zdedený. To znamená, že osoba môže zdediť zvýšené riziko vzniku tohto stavu. Často bolo hlásené familiárne zoskupovanie rôznych autoimunitných ochorení, ako aj spojenie viacerých autoimunitných ochorení u jednotlivcov. Niektoré štúdie ukázali, že až 30 % ľudí so Sjögrenovým syndrómom má príbuzných s autoimunitnými ochoreniami. Zatiaľ čo príbuzní ľudí so Sjögrenovým syndrómom sú vo všeobecnosti vystavení zvýšenému riziku vzniku autoimunitných ochorení, nie je u nich nevyhnutne vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie Sjogrenov syndróm.

Terapia:

Liečba sa zameriava na symptómy u každého človeka a môže zahŕňať hydratačné terapie, nesteroidné protizápalové lieky a v závažných prípadoch kortikosteroidy alebo imunosupresíva. Väčšina ľudí so Sjögrenovým syndrómom má obmedzené príznaky, ako sú suché oči a sucho v ústach. Ich celkový zdravotný stav a priemerná dĺžka života nie sú väčšinou ovplyvnené. Zvýšená úmrtnosť môže súvisieť so stavmi spojenými so Sjögrenovým syndrómom, ako je systémový lupus erytematózny (SLE), reumatoidná artritída (RA) alebo primárna biliárna cirhóza. Ľudia so Sjogrenovým syndrómom, u ktorých sa nevyvinie lymfoproliferatívna porucha, môžu vo všeobecnosti očakávať normálnu dĺžku života.

Prejavy:

  • príznaky sú u každého človeka rôznorodé, typickým spoločným znakom je sucho v ústach alebo v očiach, prípadne suchosť pokožky 
  • reumatoidná artritída
  • lupus erytematózny
  • primárna biliárna cirhóza
  • lymfoproliferatívna porucha

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Sjögrensov syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk